Протокол л.к. общий 2013 PDF Печать E-mail
Автор: Administrator   
30.04.2013 08:32

 

Додаток № 2

до Протоколу чергових загальних зборів акціонерів ПАТ «Первухінський цукровий завод» від 23.04.2013 р.

ПРОТОКОЛ

лічильної комісії про підсумки голосування на загальних зборах

Публічного акціонерного товариства “Первухінський цукровий завод”

Дата складання протоколу: 23 квітня 2013 р.

Реєстраційна комісія у складі:

Голови комісії: Стасенко Людмила Олександрівна;

Членів комісії:

Герасименко Олена Володимирівна;

Демяненко Лариса Миколаївна;

провела реєстрацію акціонерів та їх уповноважених представників, які прибули на загальні збори ПАТ «Первухінський цукровий завод», що відбулися 23 квітня 2013 р. за адресою: Харківська обл., Богодухівський р-н, сел. Гути, вул. Леніна, 29.

Час відкриття зборів 14 год. 00 хв.

Час закриття зборів 15 год. 00хв.

Час початку реєстрації 12 год. 45 хв.

Кількість голосів, які мають особи, що зареєструвались для участі у загальних зборах 11 617 703, що становить 66,7 % від загальної кількості голосуючих акцій товариства прийнятих до визначення кворуму.

Результати голосування з питань порядку денного:

1. Обрання лічильної комісії та затвердження її складу. Обрання Голови та секретаря Зборів.

Питання, поставлене на голосування:

Обрання лічильної комісії та затвердження її складу. Обрання Голови та секретаря Зборів.

Формулювання рішення:

Створити лічильну комісію в кількості 3 (трьох) осіб в наступному складі:

Голова лічильної комісії : Стасенко Людмила Олександрівна

Члени комісії: Герасименко Олена Володимирівна, Герасименко Наталія Василівна.

Обрати Головою зборів: Музалевську Наталію Юріївну, секретарем зборів: Гарбуз Світлану Вікторівну.

Підсумки голосування:

 

БЮЛЕТЕНІ, ПОДАНІ ПІД ЧАС ГОЛОСУВАННЯ

РОЗПОДІЛ ГОЛОСІВ

визнано недійсними

«За»

«Проти»

«УТРИМАВСЯ»

бюлетенів, штук

кількість акцій, представле-них у бюлетенях

кількість бюлетенів

кількість акцій, представлених у бюлетенях

кількість бюлетенів

кількість акцій, представлених у бюлетенях

кількість бюлетенів

кількість акцій, представлених у бюлетенях

кількість бюлетенів

кількість акцій, представлених у бюлетенях

 

10

11617703

10

11617703

-

-

-

-

-

-

 

 

Кількість голосів, поданих “ЗА” прийняття рішення: 11 617 703, що становить 100 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.

Рішення прийняте.

2. Звіт голови Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік. Основні напрямки діяльності на 2013 рік.

Питання, поставлене на голосування:

Затвердження звіту голови Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік. Основні напрямки діяльності на 2013 рік.

Формулювання рішення:

Затвердити звіт голови Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік. Основні напрями діяльності на 2013 рік.

Підсумки голосування:

 

БЮЛЕТЕНІ, ПОДАНІ ПІД ЧАС ГОЛОСУВАННЯ

РОЗПОДІЛ ГОЛОСІВ

визнано недійсними

«За»

«Проти»

«УТРИМАВСЯ»

бюлетенів, штук

кількість акцій, представле-них у бюлетенях

кількість бюлетенів

кількість акцій, представлених у бюлетенях

кількість бюлетенів

кількість акцій, представлених у бюлетенях

кількість бюлетенів

кількість акцій, представлених у бюлетенях

кількість бюлетенів

кількість акцій, представлених у бюлетенях

 

10

11617703

10

11617703

-

-

-

-

-

-

 

 

Кількість голосів, поданих “ЗА” прийняття рішення: 11 617 703, що становить 100 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.

Рішення прийняте.

3. Звіт та висновки ревізійної комісії, затвердження річного звіту та балансу Товариства.

Питання, поставлене на голосування:

Затвердження звіту та висновків ревізійної комісії, затвердження річного звіту та балансу Товариства.

Формулювання рішення:

Затвердити звіт та висновки ревізійної комісії, річний звіт і баланс Товариства.

Підсумки голосування:

 

БЮЛЕТЕНІ, ПОДАНІ ПІД ЧАС ГОЛОСУВАННЯ

РОЗПОДІЛ ГОЛОСІВ

визнано недійсними

«За»

«Проти»

«УТРИМАВСЯ»

бюлетенів, штук

кількість акцій, представле-них у бюлетенях

кількість бюлетенів

кількість акцій, представлених у бюлетенях

кількість бюлетенів

кількість акцій, представлених у бюлетенях

кількість бюлетенів

кількість акцій, представлених у бюлетенях

кількість бюлетенів

кількість акцій, представлених у бюлетенях

 

10

11617703

10

11617703

-

-

-

-

-

-

 

 

Кількість голосів, поданих “ЗА” прийняття рішення: 11 617 703, що становить 100 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.

Рішення прийняте.

4. Звіт Наглядової Ради за 2012 рік.

Питання, поставлене на голосування:

Затвердження звіту Наглядової Ради за 2012 рік.

Формулювання рішення:

Затвердити Звіт Наглядової Ради за 2012 рік.

Підсумки голосування:

 

БЮЛЕТЕНІ, ПОДАНІ ПІД ЧАС ГОЛОСУВАННЯ

РОЗПОДІЛ ГОЛОСІВ

визнано недійсними

«За»

«Проти»

«УТРИМАВСЯ»

бюлетенів, штук

кількість акцій, представле-них у бюлетенях

кількість бюлетенів

кількість акцій, представлених у бюлетенях

кількість бюлетенів

кількість акцій, представлених у бюлетенях

кількість бюлетенів

кількість акцій, представлених у бюлетенях

кількість бюлетенів

кількість акцій, представлених у бюлетенях

 

10

11617703

10

11617703

-

-

-

-

-

-

 

 

Кількість голосів, поданих “ЗА” прийняття рішення: 11 617 703, що становить 100 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.

Рішення прийняте.

5. Затвердження фінансових результатів за звітний рік та порядок покриття збитків (розподіл прибутку) отриманих в 2012 році.

Питання, поставлене на голосування:

Затвердження фінансових результатів за звітний рік та порядок покриття збитків (розподіл прибутку) отриманих в 2012 році.

Формулювання рішення:

Затвердити фінансові результати за звітний період та покрити збитки, отримані в 2012 році за рахунок очікуваного прибутку

Підсумки голосування:

 

БЮЛЕТЕНІ, ПОДАНІ ПІД ЧАС ГОЛОСУВАННЯ

РОЗПОДІЛ ГОЛОСІВ

визнано недійсними

«За»

«Проти»

«УТРИМАВСЯ»

бюлетенів, штук

кількість акцій, представле-них у бюлетенях

кількість бюлетенів

кількість акцій, представлених у бюлетенях

кількість бюлетенів

кількість акцій, представлених у бюлетенях

кількість бюлетенів

кількість акцій, представлених у бюлетенях

кількість бюлетенів

кількість акцій, представлених у бюлетенях

 

10

11617703

10

11617703

-

-

-

-

-

-

 

 

Кількість голосів, поданих “ЗА” прийняття рішення: 11 617 703, що становить 100 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.

Рішення прийняте.

6. Прийняття рішення про попереднє схвалення угод(вчинення значних правочинів), які можуть укладатися Товариством у період до скликання наступних чергових зборів акціонерів.

Питання, поставлене на голосування:

Схвалити угоди (вчинення значних правочинів), які можуть укладатися Товариством у період до скликання наступних чергових зборів акціонерів. Укладання договорів купівлі-продажу, договорів кредитування і укладення договорів застави.

Формулювання рішення:

Схвалити угоди (вчинення значних правочинів), які можуть укладатися Товариством у період до скликання наступних чергових зборів акціонерів. Укладання договорів купівлі-продажу, договорів кредитування і укладення договорів застави. Уповноважити Голову правління ПАТ "Первухінський цукровий завод" Куценка Володимира Вікторовича на підписання значних правочинів, які можуть укладатися Товариством у період до скликання наступних чергових зборів акціонерів

Підсумки голосування:

 

БЮЛЕТЕНІ, ПОДАНІ ПІД ЧАС ГОЛОСУВАННЯ

РОЗПОДІЛ ГОЛОСІВ

визнано недійсними

«За»

«Проти»

«УТРИМАВСЯ»

бюлетенів, штук

кількість акцій, представле-них у бюлетенях

кількість бюлетенів

кількість акцій, представлених у бюлетенях

кількість бюлетенів

кількість акцій, представлених у бюлетенях

кількість бюлетенів

кількість акцій, представлених у бюлетенях

кількість бюлетенів

кількість акцій, представлених у бюлетенях

 

10

11617703

10

11617703

-

-

-

-

-

-

 

 

 

Кількість голосів, поданих “ЗА” прийняття рішення: 11 617 703, що становить 100 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.

Рішення прийняте.

Письмових скарг та заяв не отримано.

Підписи членів комісії:

Голова лічильної комісії ______________ Стасенко Л.О.

Члени комісії:

______________ Герасименко О.В.

______________ Демяненко Л.М.

 

Обновлено 30.04.2013 08:51
 

Счетчик посещений


mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterСегодня83
mod_vvisit_counterВчера347
mod_vvisit_counterНа этой неделе858
mod_vvisit_counterНа прошлой неделе2324
mod_vvisit_counterВ этом месяце7470
mod_vvisit_counterВ прошлом месяце10066
mod_vvisit_counterВсего1379493

Online Now: 5
Your IP: 3.83.236.51
,
Now is: 2019-06-25 05:53

Новости сайта

22/04/2015

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

17/03/2014

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

12.03.2014

Размещена повестка дня собрания акционеров 2014 года.

30.04.2013

На нашем сайте размещена отчетность

за 2012 год.  Протоколы собраний Акционеров.

 


 

Free template 'Feel Free' by [ Anch ] Gorsk.net Studio. Please, don't remove this hidden copyleft!