Повідомлення про виявлення недостовірної та розкриття виправленої інформації Печать
Автор: Administrator   
12.11.2019 17:24

 

ПОВІДОМЛЕННЯ

ПРО ВИЯВЛЕННЯ НЕДОСТОВІРНОЇ

ТА РОЗКРИТТЯ ВИПРАВЛЕНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Цим повідомленням ПрАТ «Первухінський цукровий завод» (ідентифікаційний код юридичної особи 00373250), далі – Товариство, інформує про те, що фінансова звітність Товариства зокрема за 2016, 2017, 2018 роки, що оприлюднена у складі регулярної річної інформації емітента, у 'розділі «Розрахунок показників прибутковості акцій» Звіту про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід), далі – Звіт, містить недостовірну інформацію, а саме: Товариством невірно зазначені середньорічна та скоригована середньорічна кількість простих акцій 17416 шт., замість 17417723 шт.

Розкриття недостовірної інформації трапилося внаслідок технічної помилки, а саме: у розділі IV та у Примітках до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності невірно зазначені середньорічна та скоригована середньорічна кількість простих акцій, що в свою чергу спричинило невірне зазначення чистого прибутку (збитку) на одну просту акцію та скоригованого чистого прибутку (збитку) на одну просту акцію за 2016, 2017, 2018 роки:

2016 рік (було: 1298,34 грн. на одну просту акцію, правильно – 1,298 грн. на одну просту акцію);

2017 рік (було: 613,74 грн. на одну просту акцію, правильно – 0,613 грн. на одну просту акцію);

2018 рік (було: (153,07) грн. на одну просту акцію, правильно – (0,153) грн. на одну просту акцію, отримано чистий збиток).

Виправлена інформація оприлюднена (розміщена та подана) у загальнодоступній базі даних НКЦПФР та на власній веб-сторінці www.psz.net.ua 12 листопада 2019 року.

Голова правління

ПрАТ «Первухінський цукровий завод» С.В. В'юнник

Завантажити підписаний цифровим підписом.

 

Обновлено 12.11.2019 17:27